Betongsten är mångsidigt, eftersom de finns i många olika stilar och färger.

Genom att blanda och matcha färger och former, kan du skapa en en-av-sitt-slag uteplats, gångväg eller uppfart. Även om det är möjligt att lägga betongsten i murbruk eller betong, väljer många att lägga det på en bädd av packad grus och sand. Denna process gör betongsten till en favorit bland "gör-det-självare". 

Mångsidig 

Den stora variationen av olika betongstenar & plattor innebär att du kan skapa mönster i din gångväg eller uppfarter. Vissa betongstenar har jämna kanter, medan andra har en grövre design. När du skapar en gångväg eller uteplats med betongsten, kan du såga stenarna för att passa ditt mönster. 

Kostnad 

Tillverkningsprocessen gör betongsten billigare än gjuten betong eller asfalt. Stenen kostar mindre än jämförbara stenar av sandsten, granit eller lera. Kostnaden för att reparera är liten eftersom du oftast bara ta bort de skadade bitarna och lägger dit nya. När många betongstenar har en förväntad livslängd på mer än 30 år, så är det ett ekonomiskt val. 

Styrka 

Betongsten görs i en form som packar cement och sand mycket hårdare än du någonsin kan uppnå med gjuten betong. Detta innebär att stenarna är kraftigare än gjuten betong. Stenen expandera och drar ihop sig med årstiderna, men spricker inte. Fogen mellan stenarna tar hänsyn till eventuella rörelser.

Lite underhåll 

Rutinunderhåll inkluderar regelbunden sopning eller spolning med en trädgårdsslang. Om sanden i fogarna sköljs ut, kan du helt enkelt sopa ner mer sand i fogarna. Eventuella ogräs som växer mellan gatstenar är lätta att ta bort och använder du en ogräshämmande fog försvinner problemet helt.

Väderbeständighet 

Betongsten är redo att användas som en uppfart eller uteplats så snart du lagt dem. Stenen & plattorna har oftast en grov yta som gör dem naturligt halkfri och du kan skotta eller ploga snö från dem.